Surpluss

Surpluss pomaga zapewnić zrównoważony rozwój jako usługę, umożliwiając firmom czerpanie zysków przy jednoczesnym dzieleniu się zasobami i przyczynianiu się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki zastrzeżonej, prostej metodologii pomaga firmom w realokacji nadwyżek zapasów i nadwyżek zasobów w celu osiągnięcia zysku, zmniejszając koszty zarządzania odpadami i związane z nimi emisje.

https://www.thesurpluss.com/