Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

Celem Fundacji jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.

Organizacja pokazuje kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy, bada, czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko, a także szuka etycznych i ekologicznych alternatyw. Prowadzi projekty informacyjne, edukacyjne, współpracuje z nauczycielami, innymi NGO, dociera do przedsiębiorców. Organizuje konferencje, seminaria, spotkania, debaty, pokazy filmów, happeningi, wystawy, festiwale oraz szkolenia. Wydaje także publikacje, m.in. poradniki dla organizacji pozarządowych, firm, konsumentów, a także scenariusze zajęć dla nauczycieli i broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży.