Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawia do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wymierne korzyści, w tym ekonomiczne.


Zrzesza ekspertów, specjalistów i pasjonatów ochrony środowiska, doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki. Jest członkiem m.in. UN Global Compact oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Działa na terenie całej Polski, zwłaszczai na Śląsku i Mazowszu.


W szczególny sposób promuje nowoczesną strategię ochrony środowiska, zalecaną przez ONZ - Czystszą Produkcję (ang. Cleaner Production – CP, której założenia są zbieżne z koncepcją Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Czystsza Produkcja zakłada zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania: np. zamiast oczyszczać spaliny - zmień paliwo, zamiast zajmować się odpadem - spraw, by nie powstał on w ogóle itp.), zamykanie obiegów materiałowych, przygotowanie do użycia i recykling itp. 

Stowarzyszenie pokazuje też jakimi metodami można poprawiać wpływ firm na środowisko. Wszystko po to, aby nasze otoczenie było choć trochę czystsze, a firmy przekonywały się, że ochrona środowiska może być dla nich opłacalna - nie tylko z powodu poprawy wizerunku, ale też dzięki oszczędnościom (mniej zużytej wody = mniejsze opłaty, mniej emisji do powietrza = mniejsze opłaty lub ich brak itd.). 


Podstawowym realizowanym przez Stowarzyszenie programem edukacyjnym jest "Akademia Czystszej Produkcji", adresowana głównie do przedsiębiorców. Podczas Akademii jej Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach i innych organizacjach, ale też w praktyczny sposób realizują u siebie przykładową zmianę proekologiczną. Dla zapewnienia Uczestnikom motywacji do dalszych działań (aby nie zakończyło się na jednym projekcie) są oni zapraszani do udziału w dwóch rejestrach dla firm odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie. Bardziej zaawansowany z tych rejestrów, Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, zyskał uznanie polskich władz. Obecnie funkcjonuje on pod przewodnictwem Wiceministra Środowiska oraz pod patronatem m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Stowarzyszenie podejmuje też inne działania edukacyjne, informacyjno-wydawnicze - m.in. strony internetowe www.cp.org.pl i www.prcpiop.pl, ogólnopolskie czasopismo "Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie", portale społecznościowe - a także działania konsultacyjno-wdrożeniowe.


Polski Ruch Czystszej Produkcji powstał w wyniku konferencji UNEP "Przemysł i środowisko" w Warszawie (1989), jako pierwszy krajowy program zajmujący się Czystszą Produkcją - strategią zdefiniowaną i ogłoszoną w tym czasie przez ONZ. W formie stowarzyszenia działa od roku 1999. Wśród otrzymanych nagród można wymienić np. nagrodę ONZ „Global 500” z 1998 r. oraz najnowszą - Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2017 za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska.