Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego, której głównym celem jest kreowanie i wspieranie rozwoju Regionu. Osiągnięciu tego celu służyć ma realizacja szerokiej gamy projektów – w tym międzynarodowych – w prace nad którymi włączani są liczni interesariusze z Regionu. ARMSA posiada bogate doświadczenie na polu budowania sieci interesariuszy zarówno w regionie jak i na arenie międzynarodowej. 
W obszarze  gospodarki obiegu zamkniętego Agencja – jako wiodąca na Mazowszu – zaangażowana jest m.in. w realizację innowacyjnego pilotażowego projektu C-Voucher “Circularize Value Chains across European Regional Innovation Strategies”  (Horyzont 2020) promującego wdrażanie w przedsiębiorstwach z Regionu nowoczesnych rozwiązań opartych na gospodarce obiegu zamkniętego. Jego elementem jest budowa środowiska i zaplecza innowacyjnego oraz kreowanie możliwości kooperacji i promocja idei GOZ w regionie. Praca ARMSA skupia się na budowaniu oferty dla mazowieckich przedsiębiorstw w zakresie nowych modeli biznesowych opartych na GOZ. 
W 2018 roku ARMSA wraz szerokim gronem partnerów była organizatorem Mazovia Circular Congress, który odbył się w ramach Polish Circular Week.  Wydarzenie to miało zasięg międzynarodowy i stanowiło pierwszy krok do budowy środowiska współpracy podmiotów zainteresowanych GOZ w regionie.